Контактен център

С близо 70 години опит, а сега и с подкрепата на KBC Group,  ДЗИ e водеща компания на българския застрахователен пазар. За своя екип от професионалисти

търсим

Специалист в отдел „Отговорности“

Задължения и отговорности:

 • Изготвя и администрира полици по международни програми по застраховки „Отговорности“.
 • Води кореспонденция с международни презастрахователи, брокери и клиенти в процеса на изготвяне на местни полици по международни програми.
 • Организира документооборота в отдел "Отговорности" - поддържа регистри и съставя досиета по полици, издадени от отдела;
 • Изготвя справки във връзка с портфолиото от застраховки на компанията.
 • Оказва подкрепа и съдействие на търговската мрежа по продукти „Отговорности“.
 • Участва в проекти по разработване на нови застрахователни продукти и по анализиране и осъвременяване на съществуващи продукти.

Профил на кандидата:

 • Отлично владеене на английски език писмено и говоримо
 • Минимум 1 година професионален опит в застраховането
 • Професионален интерес в областта на застраховки на Отговорности
 • Висше образование с икономическа насоченост
 • Компютърна грамотност - MS Office, Word, Excel, Powerpoint
 • Умения за приоритизиране на текущите задачи и спазване на срокове.
 • Много добри комуникативни умения
 • Аналитично мислене и внимание към детайлите

Ние Ви предлагаме:

 • Отлична възможност да се присъедините към водеща застрахователна компания на българския пазар
 • Шанс да се докажете и развивате професионално в предизвикателна бизнес среда
 • Мотивиращи възнаграждение и пакет социални придобивки

 

Ако предложението Ви интересува, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на career@dzi.bg.

След приключване на подбора по документи само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността Ви е гарантирана.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново