Контактен център

С близо 70 години опит, а сега и с подкрепата на KBC Group,  ДЗИ e водеща компания на българския застрахователен пазар. За своя екип от професионалисти

търсим

Специалист в отдел „Отговорности“

Задължения и отговорности:

 • Изготвя и администрира полици по международни програми по застраховки „Отговорности“.
 • Води кореспонденция с международни презастрахователи, брокери и клиенти в процеса на изготвяне на местни полици по международни програми.
 • Организира документооборота в отдел "Отговорности" - поддържа регистри и съставя досиета по полици, издадени от отдела;
 • Изготвя справки във връзка с портфолиото от застраховки на компанията.
 • Оказва подкрепа и съдействие на търговската мрежа по продукти „Отговорности“.
 • Участва в проекти по разработване на нови застрахователни продукти и по анализиране и осъвременяване на съществуващи продукти.

Профил на кандидата:

 • Отлично владеене на английски език писмено и говоримо
 • Минимум 1 година професионален опит в застраховането
 • Професионален интерес в областта на застраховки на Отговорности
 • Висше образование с икономическа насоченост
 • Компютърна грамотност - MS Office, Word, Excel, Powerpoint
 • Умения за приоритизиране на текущите задачи и спазване на срокове.
 • Много добри комуникативни умения
 • Аналитично мислене и внимание към детайлите

Ние Ви предлагаме:

 • Отлична възможност да се присъедините към водеща застрахователна компания на българския пазар
 • Шанс да се докажете и развивате професионално в предизвикателна бизнес среда
 • Мотивиращи възнаграждение и пакет социални придобивки

 

Ако предложението Ви интересува, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на career@dzi.bg.

След приключване на подбора по документи само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността Ви е гарантирана.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.