Контактен център

С повече от 65 години опит, а сега и с подкрепата на KBC Group,  ДЗИ e водеща компания на българския застрахователен пазар. За своя екип от професионалисти

търсим

СПЕЦИАЛИСТ
УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Задължения и отговорности:

 • Консултира клиенти при настъпване на застрахователно събитие по автомобилни застраховки
 • Извършва огледи на автомобили, след настъпване на застрахователно събитие
 • Изготвя експертни оценки по щети
 • Калкулира щети
 • Определя начини на обезщетяване
 • Отговаря за окомплектоване на щетите, обработването им в информационните системи и приключването на ликвидационните преписки
 • Контактува с доверени сервизи

Профил на кандидата:

 • Висше образование – в областта на застраховане или с техническа насоченост
 • Мин 1 година опит на подобна позиция
 • Интерес в областта на автомобилното застраховане
 • Добри аналитични и комуникативни умения
 • Умения за приоритизиране, спазване на срокове и способност за работа под напрежение.
 • Компютърна грамотност
 • Притежава шофьорска книжка и е активен водач

Ние Ви предлагаме:

 • Отговорна работа в екип от професионалисти
 • Възможност за професионално развитие в голяма международна финансово застрахователна компания
 • Конкурентно възнаграждение

Ако предложението Ви интересува, моля, изпратете актуална автобиография на български език.

Ако желаете предоставената от вас кариерна информация да бъде използвана и за други бъдещи позиции, освен настоящата, моля укажете това в поле „Текст” на Вашето съобщение до нас.

След приключване на подбора по документи само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността Ви е гарантирана.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.