Контактен център

С повече от 65 години опит, а сега и с подкрепата на KBC Group,  ДЗИ e водеща компания на българския застрахователен пазар. За своя екип от професионалисти

търсим

СПЕЦИАЛИСТ
УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Задължения и отговорности:

 • Консултира клиенти при настъпване на застрахователно събитие по автомобилни застраховки
 • Извършва огледи на автомобили, след настъпване на застрахователно събитие
 • Изготвя експертни оценки по щети
 • Калкулира щети
 • Определя начини на обезщетяване
 • Отговаря за окомплектоване на щетите, обработването им в информационните системи и приключването на ликвидационните преписки
 • Контактува с доверени сервизи

Профил на кандидата:

 • Висше образование – в областта на застраховане или с техническа насоченост
 • Мин 1 година опит на подобна позиция
 • Интерес в областта на автомобилното застраховане
 • Добри аналитични и комуникативни умения
 • Умения за приоритизиране, спазване на срокове и способност за работа под напрежение.
 • Компютърна грамотност
 • Притежава шофьорска книжка и е активен водач

Ние Ви предлагаме:

 • Отговорна работа в екип от професионалисти
 • Възможност за професионално развитие в голяма международна финансово застрахователна компания
 • Конкурентно възнаграждение

Ако предложението Ви интересува, моля, изпратете актуална автобиография на български език.

Ако желаете предоставената от вас кариерна информация да бъде използвана и за други бъдещи позиции, освен настоящата, моля укажете това в поле „Текст” на Вашето съобщение до нас.

След приключване на подбора по документи само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността Ви е гарантирана.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново