Контактен център

С близо 70 години опит, а сега и с подкрепата на KBC Group, ДЗИ e водеща компания на българския застрахователен пазар. За своя екип от професионалисти

търсим

Експерт в отдел „Отговорности
/по заместване/

 

Задължения и отговорности:

 • Участва и води проекти по разработване на нови застрахователни продукти, анализира и предлага  промени в  съществуващи продукти.
 • Осъществява цялостна координация при разработването и въвеждането на нови продукти и промени в съществуващи.
 • Подготвя и провежда вътрешни обучения по застраховки “Отговорности“
 • Изготвя икономическа информация, доклади и анализи за състоянието на застраховки  на „Отговорности“
 • Участва в разработването на вътрешно – нормативните документи -  Подписвачески правила, указания по отделните продукти и др.

Профил на кандидата:

 • Опит в областта на застраховки „Отговорности“
 • Отлично владеене на английски език писмено и говоримо
 • Висше икономическо или юридическо образование
 • Професионален опит в сферата на застраховането, минимум 3 години
 • Добри познания на нормативната уредба  на застраховки „Отговорности“
 • Компютърна грамотност - MS Office, Word, Excel, Powerpoint
 • Отлични аналитични умения, инициативност, организираност  и умения за работа в екип

Ние Ви предлагаме:

 • Мотивиращи възнаграждение и пакет социални придобивки
 • Възможност за професионално развитие в голяма международна финансово застрахователна компания
 • Възможност за обучение и професионално развитие

Ако се интересувате от това предложение, моля изпратете мотивационно писмо и автобиография на английски език на имейл career@dzi.bg.

Ако желаете предоставената от вас кариерна информация да бъде използвана и за други бъдещи позиции, освен настоящата, моля укажете това във Вашето съобщение до нас.

След приключване на подбора по документи ще се свържем само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността Ви е гарантирана.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново