Контактен център

С близо 70 години опит, а сега и с подкрепата на KBC Group, ДЗИ e водеща компания на българския застрахователен пазар. За своя екип от професионалисти

търсим

Експерт в отдел „Отговорности
/по заместване/

 

Задължения и отговорности:

 • Участва и води проекти по разработване на нови застрахователни продукти, анализира и предлага  промени в  съществуващи продукти.
 • Осъществява цялостна координация при разработването и въвеждането на нови продукти и промени в съществуващи.
 • Подготвя и провежда вътрешни обучения по застраховки “Отговорности“
 • Изготвя икономическа информация, доклади и анализи за състоянието на застраховки  на „Отговорности“
 • Участва в разработването на вътрешно – нормативните документи -  Подписвачески правила, указания по отделните продукти и др.

Профил на кандидата:

 • Опит в областта на застраховки „Отговорности“
 • Отлично владеене на английски език писмено и говоримо
 • Висше икономическо или юридическо образование
 • Професионален опит в сферата на застраховането, минимум 3 години
 • Добри познания на нормативната уредба  на застраховки „Отговорности“
 • Компютърна грамотност - MS Office, Word, Excel, Powerpoint
 • Отлични аналитични умения, инициативност, организираност  и умения за работа в екип

Ние Ви предлагаме:

 • Мотивиращи възнаграждение и пакет социални придобивки
 • Възможност за професионално развитие в голяма международна финансово застрахователна компания
 • Възможност за обучение и професионално развитие

Ако се интересувате от това предложение, моля изпратете мотивационно писмо и автобиография на английски език на имейл career@dzi.bg.

Ако желаете предоставената от вас кариерна информация да бъде използвана и за други бъдещи позиции, освен настоящата, моля укажете това във Вашето съобщение до нас.

След приключване на подбора по документи ще се свържем само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността Ви е гарантирана.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.