Контактен център

С близо от 70 години опит, а сега и с подкрепата на KBC Group,  ДЗИ e водеща компания на българския застрахователен пазар. За своя екип от професионалисти

търсим

Експерт развитие на търговската мрежа
Главна агенция Пловдив

Задължения и отговорности:

 • Изгражда и управлява агентска мрежа, като:
  • набира, управлява, развива и мотивира застрахователни агенти;
  • разпределя и контролира изпълнението на търговския план за агентите;
  • подпомага агентите в развитието им и постигането на заложените цели;
  • участва в подготовката и провеждането на търговските кампании;
 • Отговаря за реализирането на продажби на застрахователни продукти като:
  • организира и провежда срещи с клиенти;
  • консултира клиентите по отношение продуктите на компанията и сключва застрахователни договори;
 • Работи на пряко подчинение на Управителя на Главната Агенция

 

Профил на кандидата:

 • Опит в изграждане и развитие на търговски екипи;
 • Опит в продажби на застрахователни или финансови продукти е предимство;
 • Познаване на застрахователния пазар;
 • Динамична личност, ориентирана към постигане на резултати;
 • Отлични комуникативни умения и умения за работа с екипи;
 • Компютърни умения - MS Office ;
 • Висше образование.

 

Ние ви предлагаме:

 • Възможност за професионално развитие в голяма международна финансово застрахователна компания
 • Допълнителни бонуси, стимули и награди за постигнати резултати
 • Обучение и професионално развитие

 

Ако предложението Ви интересува, моля, изпратете актуална автобиография на български език на имейл: career@dzi.bg

След приключване на подбора по документи само одобрените кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Ако желаете предоставената от вас кариерна информация да бъде използвана и за други бъдещи позиции, освен настоящата, моля укажете това в поле във вашия имейл до нас.

Конфиденциалността Ви е гарантирана

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново