Контактен център

С близо от 70 години опит, а сега и с подкрепата на KBC Group,  ДЗИ e водеща компания на българския застрахователен пазар. За своя екип от професионалисти

търсим

Експерт развитие на търговската мрежа
Главна агенция Пловдив

Задължения и отговорности:

 • Изгражда и управлява агентска мрежа, като:
  • набира, управлява, развива и мотивира застрахователни агенти;
  • разпределя и контролира изпълнението на търговския план за агентите;
  • подпомага агентите в развитието им и постигането на заложените цели;
  • участва в подготовката и провеждането на търговските кампании;
 • Отговаря за реализирането на продажби на застрахователни продукти като:
  • организира и провежда срещи с клиенти;
  • консултира клиентите по отношение продуктите на компанията и сключва застрахователни договори;
 • Работи на пряко подчинение на Управителя на Главната Агенция

 

Профил на кандидата:

 • Опит в изграждане и развитие на търговски екипи;
 • Опит в продажби на застрахователни или финансови продукти е предимство;
 • Познаване на застрахователния пазар;
 • Динамична личност, ориентирана към постигане на резултати;
 • Отлични комуникативни умения и умения за работа с екипи;
 • Компютърни умения - MS Office ;
 • Висше образование.

 

Ние ви предлагаме:

 • Възможност за професионално развитие в голяма международна финансово застрахователна компания
 • Допълнителни бонуси, стимули и награди за постигнати резултати
 • Обучение и професионално развитие

 

Ако предложението Ви интересува, моля, изпратете актуална автобиография на български език на имейл: career@dzi.bg

След приключване на подбора по документи само одобрените кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Ако желаете предоставената от вас кариерна информация да бъде използвана и за други бъдещи позиции, освен настоящата, моля укажете това в поле във вашия имейл до нас.

Конфиденциалността Ви е гарантирана

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.