Контактен център

Свободни позиции

Стремежът на ДЗИ е да продължи да бъде изключителен, професионален и иновативен доставчик на застрахователни услуги. Ние сме не само най-значимата застрахователна компания в страната, но и компания на хората. За нашите служители е важно да отговарят на потребностите на клиентите и да им предоставят възможност за по-добър и по-сигурен живот. Служителите са изключително важни за нас – те са в основата на нашия успех чрез своите умения, личностни качества и креативност.

Ние в ДЗИ вярваме и насърчаваме поемането на отговорност, проактивността и личния принос, които са в основата на устойчивия растеж на бизнеса на компанията.

Ние се стремим да привлечем талантливи и мотивирани професионалисти, които искат да се развиват в предизвикателна и динамична професионална среда.

Присъединявайки се към екипа ни, вие ще работите в мултинационална среда заедно с професионалисти, устремени към лидерство на пазара.

В екипа ни вие ще имате конкурентна система на заплащане, модерна работна среда, обучение, коучинг, подкрепа и възможности да развивате знанията и уменията си и да израствате като професионалист.

Ако се интересувате от някоя от свободните позиции, моля, изпратете автобиография (CV) и актуална снимка до career@dzi.bg или на адрес:

Дирекция Човешки ресурси

Бул. Цар Освободител №6

София 1000

e-mail: career@dzi.bg

тел: (+359 2) 902 7033, (+359 2) 902 7021

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.