Контактен център

Свободни позиции

Стремежът на ДЗИ е да продължи да бъде изключителен, професионален и иновативен доставчик на застрахователни услуги. Ние сме не само най-значимата застрахователна компания в страната, но и компания на хората. За нашите служители е важно да отговарят на потребностите на клиентите и да им предоставят възможност за по-добър и по-сигурен живот. Служителите са изключително важни за нас – те са в основата на нашия успех чрез своите умения, личностни качества и креативност.

Ние в ДЗИ вярваме и насърчаваме поемането на отговорност, проактивността и личния принос, които са в основата на устойчивия растеж на бизнеса на компанията.

Ние се стремим да привлечем талантливи и мотивирани професионалисти, които искат да се развиват в предизвикателна и динамична професионална среда.

Присъединявайки се към екипа ни, вие ще работите в мултинационална среда заедно с професионалисти, устремени към лидерство на пазара.

В екипа ни вие ще имате конкурентна система на заплащане, модерна работна среда, обучение, коучинг, подкрепа и възможности да развивате знанията и уменията си и да израствате като професионалист.

Ако се интересувате от някоя от свободните позиции, моля, изпратете автобиография (CV) и актуална снимка до career@dzi.bg или на адрес:

Дирекция Човешки ресурси

Бул. Витоша 89Б

София 1000

e-mail: career@dzi.bg

тел: (+359 2) 902 7033, (+359 2) 902 7021(+359 02) 902 7065 ; (+359 02) 902 7169

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново