Контактен център

Сътрудничество с ВУЗФ

В ДЗИ ние вярваме, че инвестицията в кариерния старт на младите хора е най-важната предпоставка за успеха на по-нататъшния им професионален път. Затова ние се стремим да ги подкрепяме в тази първа важна стъпка. Бидейки партньор на ВУЗФ, ние даваме възможност на възпитаниците на училището да се докоснат до опита на нашите професионалисти, провеждайки своите задължителни летни практики при нас и помагайки им да направят успешен старт в реалния бизнес.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново