Контактен център

Индустриален пожар

Стабилният бизнес партньор е безценен. Ние Ви предлагаме сигурност и спокойствие за Вас и Вашия бизнес – застрахователна защита от ДЗИ.

 

За кого е предназначена?

За фирми, желаещи да застраховат обекти със застрахователна сума над 1 млн. лева.

 

Какво застраховаме?

Сгради, офис оборудване, машини и съоръжения, стопански инвентар, стоки и др.
Педлагаме Ви избор от покрития, които отговарят на Вашите нужди и бюджет, като:

 • Пожар – основно покритие, включително последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.
 • Допълнителни покрития: злоумишлени действия на трети лица, вандализъм; бедствия – буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;земетресение;изтичане на вода и пара;имплозия; свличане или срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води; действие на морски вълни; удар от превозно средство; авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; чупене на стъкла; изтичане на вода от спринклерни инсталации; вреди при промяна на мястото на застраховката; ударна/звукова вълна; късо съединение и/или токов удар; други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие.
 • Кражба чрез взлом, самостоятелно или в комбинация с грабеж и/или кражба, с техническо средство. Приложима за движимите имущества, застраховани в ДЗИ поне срещу основно покритие (пожар), както и за пари в брой и др. подобни.
 • Прекъсване на дейността – Загуба на брутна печалба, произтичаща от намаляване на приходите от продажби на продукция/стоки/услуги и нарастване на разходите, свързани с дейността. Покритието се предоставя:
  • за загуби вследствие на преки имуществени вреди, покрити по валидна и действаща застраховка „Индустриален пожар“, сключена в ДЗИ; 
  • за периода на възстановяване на дейността, но не повече от договорения период на обезщетяване. 

Бонус преференциални покрития в зависимост от избраното покритие, сред които:

 • Разходи за: отстраняване на последици от гасенето на пожар, експлозия на бойлер; разчистване и извозване, ограничаване на вредите при настъпило събитие, вещи лица; 
 • При избрана клауза Природни бедствия: щети при буря от паднали върху застрахованото имущество части от cгpaди, дървета, клони или носени от нея пpeдмeти;
 • При избрана клауза Изтичане на вода: разходи за откриване на тръбни инсталации и покриването им в случай на теч.

 

Колко ще Ви струва?

Цената се определя в зависимост от вида на имуществата, тяхната застрахователна сума, рисковете, срещу които са застраховани, и срока на застраховката. За конкретна оферта или повече информация, моля, обърнете се към нашите служители или посредници.

 

Как може да се застраховате?

Като попълните кратък въпросник и си изберете подходящо застрахователно покритие. Можете да получите сключите полица в офисите на ДЗИ или при нашите посредници.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.