Контактен център

ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС

Застраховани лица - физически лица - водачи и пътници в превозни средства.
Застрахователното покритие е за случаите на злополука, настъпила по време на качване, пътуване или слизане от превозните средства.

Покрити рискове:

Основни рискове:

  • Смърт от злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;

Допълнителни рискове:

  • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • Медицински разходи вследствие злополука.
Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.