Контактен център

Машини и съоръжения, предоставени на лизинг

Какво застраховаме?

Машини и съоръжения, предоставени или приети за ползване (на лизинг),

срещу следните рискове:

  • пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щети вследствие от гасенето на пожар;
  • буря, проливен дъжд, наводнение;
  • късо съединение, свръхнапрежение;
  • кражба чрез взлом.

Срок на застраховката – обичайно за срок от една година.

Застрахователна сума – определя се въз основа на възстановителна/действителна стойност на машините и съоръженията.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

 

Как може да се застраховате?

Като попълните кратък въпросник и си изберете подходящо застрахователно покритие. Можете да сключите полица в офисите на ДЗИ или при нашите посредници.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново