Контактен център

Застраховка на машини и съоръжения

Какво застраховаме?

Машини и съоръжения, за които има сключена застраховка „Индустриален пожар“ или „Пожар и други опасности“,

срещу следните рискове:

  • конструктивни грешки, грешки при монтажа, дефекти на материала;
  • недостиг на вода в парни котли, физическа експлозия в парни котли, разкъсване вследствие на центробежни сили, отказ на контролни и регулиращи уреди, пренагряване;
  • късо съединение, свръхнапрежение;
  • попадане в среда на агресивни газове и течности.

Срок на застраховката – обичайно за срок от една година.

Застрахователна сума – определя се въз основа на възстановителна/действителна стойност на машините и съоръженията.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

 

Как може да се застраховате?

Като попълните кратък въпросник и си изберете подходящо застрахователно покритие. Можете да сключите полица в офисите на ДЗИ или при нашите посредници.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново