Контактен център

Застраховане на електронна техника

Какво застраховаме?
 

 • компютри, периферни устройства, комплексно офис оборудване
 • електронно-измервателна техника
 • навигационна, комуникационна, радио- и телевизионна техника
 • медицинска техника
 • допълнителни разходи за използване на алтернативна техника

срещу следните рискове:

 • конструктивни грешки, дефекти на материала, лоша изработка
 • късо съединение, свръхнапрежение, индукция
 • кражба чрез взлом и въоръжен грабеж
 • пожар, мълния – пряко и непряко попадение, експлозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щети вследствие от гасенето на пожар
 • дим, сажди, корозионни газове
 • градушка, буря, проливен дъжд, наводнение, течове от ВиК инсталации, действие на директна пара
 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед
 • свличане, срутване на земна и/или скална маса, потъване на земни пластове
 • злоумишлени действия на трети лица
 • земетресение и др.

Срок на застраховката – обичайно една година.

Застрахователна сума/ лимити на отговорност – определя се въз основа на възстановителна/ действителна стойност на имуществото.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на имуществото, застрахователната сума/лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

 

Как може да се застраховате?

Като попълните кратък въпросник и си изберете подходящо застрахователно покритие. Можете да сключите полица в офисите на ДЗИ или при нашите посредници.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново