Контактен център

Комфорт за бизнеса

Стабилният бизнес партньор е безценен. Ние Ви предлагаме сигурност и спокойствие за Вас и Вашия бизнес – застрахователна защита от ДЗИ.

 

За кого е предназначена?

За собственици или ползватели на офиси, търговски обекти, складове, гаражи и нискорискови производства с обща застрахователна сума под 1 млн. лева.

 

Какво мога да застраховам?

Сгради с масивна или полумасивна конструкция, офис оборудване, машини и съоръжения, стопански инвентар, стоки и др.

 

Какви рискове покрива застраховката?

За Ваше улеснение, ние групирахме най-често избираните рискове в четири пакета, за да изберете този, който отговаря на Вашите нужди.

Мога ли да добавя още рискове към своята застраховка?

Не забравяйте да включите и покритието Кражба чрез взлом, грабеж и кражба извършена с техническо средство. Препоръчваме Ви да добавите и следните допълнителни рискове:

  • Земетресение
  • Чупене на стъкла
  • Гражданска отговорност

Възможно е да бъдат покрити и други допълнителни рискове. За повече информация моля, свържете се с нас.

 

Бонус покрития

Разходи за:

  • отстраняване на вредите от извършване на взломно проникване или намерение за такова;
  • откриване и закриване на тръбни инсталации в случай на теч;
  • отстраняване на последици от гасенето на пожар, експлозия на бойлер;
  • преместване и съхранение на застрахованото имущество при щета, разчистване на останки и др.

Покриват се и щети:

  • при буря от паднали върху застрахованото имущество части от сгради, дървета, клони;

 

Как да избера сумата, за която да застраховам имуществото?

Като използвате счетоводни стойности или актуална експертна оценка.

 

Колко ще ми струва?

Ще останете учудени колко достъпна е сигурността на имуществото, с което извършвате своята бизнес дейност. Благодарение на нашите разнообразни отстъпки и възможност за разсрочено плащане, всеки клиент може да се възползва от нашите продукти. За повече информация за цената на застраховката, моля, свържете се с нас.

 

Какво да направя при събитие?

Да се обадя на Денонощния контактен център – 0700 16 166 или да посетя най-близкия офис на ДЗИ.

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново