Контактен център

Комбинирана полица за търговски обекти

Комбинираната полица за застраховане на търговски обекти е пакетен продукт, който дава възможност за едновременно сключване в една полица на няколко застраховки от различен вид – имущество, строително-монтажни рискове и отговорности.

 

За кого е предназначена?

Комбинираната полица е предназначена за застраховане на интересите на фирми и ЕТ, които са наематели или собственици на търговски обекти в търговски центрове/търговски комплекси (МОЛ) или на самостоятелни търговски обекти с аналогични рискови характеристики.

 

Какво застраховаме? 

С комбинираната полица можете да застраховате едновременно Вашето имущество и отговорност, свързани с търговския Ви обект. Полицата има три секции:

1.Секция „Пожар и други опасности“ и „Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж“

2.Секция „Всички рискове при изпълнение на строителните работи“

3.Секция „Отговорност към трети лица“, включително:

­    „Обща гражданска отговорност“/„Отговорност на наемателя“
­    „Отговорност на работодателя“
­    „Отговорност при изпълнение на строителни работи“

 

Застрахователното покритие включва Минимално комбинирано покритие (ОПР) от Секция „Пожар и други опасности“ и „Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж“ и застраховка „Обща гражданска отговорност“/„Отговорност на наемателя“.

 

Колко ще Ви струва? 

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от застрахователната сума/лимита на отговорност, вида на застрахованите имущества, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Комбинирана полица за застраховане на търговски обекти“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ в страната. Необходимо е само да попълните Предложение-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново