Контактен център

Индустриален пожар

Стабилният бизнес партньор е безценен. Ние Ви предлагаме сигурност и спокойствие за Вас и Вашия бизнес – застрахователна защита от ДЗИ.

 

За кого е предназначена?

За фирми, желаещи да застраховат обекти със застрахователна сума над 1 млн. лева.

 

Какво застраховаме?

Сгради, офис оборудване, машини и съоръжения, стопански инвентар, стоки и др.
Педлагаме Ви избор от покрития, които отговарят на Вашите нужди и бюджет, като:

 • Пожар – основно покритие, включително последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.
 • Допълнителни покрития: злоумишлени действия на трети лица, вандализъм; бедствия – буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;земетресение;изтичане на вода и пара;имплозия; свличане или срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води; действие на морски вълни; удар от превозно средство; авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; чупене на стъкла; изтичане на вода от спринклерни инсталации; вреди при промяна на мястото на застраховката; ударна/звукова вълна; късо съединение и/или токов удар; други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие.
 • Кражба чрез взлом, самостоятелно или в комбинация с грабеж и/или кражба, с техническо средство. Приложима за движимите имущества, застраховани в ДЗИ поне срещу основно покритие (пожар), както и за пари в брой и др. подобни.
 • Прекъсване на дейността – Загуба на брутна печалба, произтичаща от намаляване на приходите от продажби на продукция/стоки/услуги и нарастване на разходите, свързани с дейността. Покритието се предоставя:
  • за загуби вследствие на преки имуществени вреди, покрити по валидна и действаща застраховка „Индустриален пожар“, сключена в ДЗИ; 
  • за периода на възстановяване на дейността, но не повече от договорения период на обезщетяване. 

Бонус преференциални покрития в зависимост от избраното покритие, сред които:

 • Разходи за: отстраняване на последици от гасенето на пожар, експлозия на бойлер; разчистване и извозване, ограничаване на вредите при настъпило събитие, вещи лица; 
 • При избрана клауза Природни бедствия: щети при буря от паднали върху застрахованото имущество части от cгpaди, дървета, клони или носени от нея пpeдмeти;
 • При избрана клауза Изтичане на вода: разходи за откриване на тръбни инсталации и покриването им в случай на теч.

 

Колко ще Ви струва?

Цената се определя в зависимост от вида на имуществата, тяхната застрахователна сума, рисковете, срещу които са застраховани, и срока на застраховката. За конкретна оферта или повече информация, моля, обърнете се към нашите служители или посредници.

 

Как може да се застраховате?

Като попълните кратък въпросник и си изберете подходящо застрахователно покритие. Можете да получите сключите полица в офисите на ДЗИ или при нашите посредници.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново