Контактен център

ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА НА ТОВАРИ ПО ШОСЕ"

Действието на застраховката е в съответствие със закона за автомобилните превози / в сила от 17.09.1999 г./ или Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /CMR/ и Общите условия за застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе.

Прочети още...

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Застраховката покрива отговорността на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до този на доставянето му, съгласно гл. IV от Конвенцията. Покритието е ограничено 8.33 SDR, съгласно протокола към Конвенцията (CMR).

ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ

В зависимост от района в който се извършват автомобилните превози застраховката е валидна на територията на Европа или Европа и Азия.  

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново