Контактен център

Мениджърски екип

Надзорен съвет
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД

Люк Попелие – Председател на НС

Йохан Демен – Член на НС

Григорий Вазов – Член на НС

 

„ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

Люк Попелие – Председател на НС

Йохан Демен – Член на НС

Григорий Вазов – Член на НС

 

Управителен съвет
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД

Коста Чолаков – Председател на УС и Главен изпълнителен директор

Бистра Василева – Член на УС и Изпълнителен директор „Общо и корпоративно застраховане“

Евгени Бенбасат - Член на УС и Изпълнителен директор „Банково и животозастраховане“

Борис Паличев  - Член на УС и Изпълнителен директор „Финанси“ и „Риск“

 

„ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

Коста Чолаков – Председател на УС и Главен изпълнителен директор

Бистра Василева – Член на УС и Изпълнителен директор „Общо и корпоративно застраховане“

Евгени Бенбасат - Член на УС и Изпълнителен директор „Банково и животозастраховане“

Борис Паличев  - Член на УС и Изпълнителен директор „Финанси“ и „Риск“

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново