Контактен център

Корпоративна устойчивост

Отчет за платежеспособност и финансово състояние на "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД към 31.12.2019 г.

Отчет за платежеспособност и финансово състояние на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД към 31.12.2019 г.

Публичен образец за количествено отчитане – Животозастраховане 2019

Публичен образец за количествено отчитане – Общо застраховане 2019

Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 14001:2015

Отчет за платежеспособност и финансово състояние на "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД към 31.12.2018 г.

Публичен образец за количествено отчитане - Животозастраховане, 2018

Отчет за платежеспособност и финансово състояние на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД към 31.12.2018 г.

Публичен образец за количествено отчитане - Общо застраховане, 2018

Обща информация за клиентите относно ембарго рестрикции и санкции

Годишен отчет - ДЗИ - Животозастраховане ЕАД, 31 декември 2017 година

Годишен отчет - ДЗИ - Общо застраховане ЕАД, 31 декември 2017 година

Отчет за платежоспособност и финансово състояние на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД към 31.12.2017

Отчет за платежоспособност и финансово състояние на "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД към 31.12.2017

Отчет за платежеспособност и финансово състояние на "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД към 31.12.2016 г.

Отчет за платежеспособност и финансово състояние на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД към 31.12.2016 г.

Годишен финансов отчет на ДЗИ – Животозастраховане за 2016 г. (консолидиран)

Годишен финансов отчет на ДЗИ – Животозастраховане за 2016 г. (индивидуален)

Годишен финансов отчет на ДЗИ – Общо застраховане за 2016 г.

Кодекс за корпоративно управление на ДЗИ

Политика по околна среда на ДЗИ

Доклад към обществото на ДЗИ и СИБАНК 2015

Доклад към обществото на ДЗИ и СИБАНК 2014

Създадена 2016 г. - последна актуализация 2016 г. - валидна от 2016 г. до 2020 г.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново