Контактен център

МЕДИЦИНСКО ЗАСТРАХОВАНЕ „ДЗИ-ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЗИ е сред първите дружествата в България, които предлагат покритие на рискове и сключват договори, свързани със здравето на застрахованите лица. Изплащането на суми или възстановяването на разходи е пряко свързано и се извършва при случаи на лечение и ползване на медицинска помощ от застрахованите лица.
 
ДЗИ-Животозастраховане ЕАД предлага на своите клиенти пълна гама продукти в областта на здравното застраховане, покриващи различни области на медицината и насочени към здравните потребности на застрахованите лица.

Договорите за медицинска застраховка са: индивидуални,семейни и групови, с които се застраховат български и чуждестранни граждани.

ЗДРАВНИ ПРОДУКТИ И ДЕЙНОСТ

„ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД  предлага и сключва договори за медицинска застраховка за период на една година с възможност за подновяване без прекъсване в следните области (пакети):

  1. Подобряване на здравето и предпазване от заболяване (здравна профилактика)
  2. Комплексна медицинска помощ – извънболнична и болнична
    • Допълнителни здравни услуги и стоки – лекарства, медицински транспорт и рехабилитация и др.
    • Дентална помощ
  3. Комплексна здравна застраховка ДЗИ-Здраве 

Договорът за медицинска застраховка може да включва един или повече пакети, като всеки от тях включва отделни групи здравни услуги и лимити за изплащане на суми на едно лице.

Покриването на включените здравни рискове, в зависимост от условията на тарифата/пакета се извършва като:

  • възстановяване на извършени разходи
  • изплащане на суми

КООРДИНАЦИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ

Съдействие от Здравния контакт център ДЗИ и записване на час за преглед при специалист на национален телефон  0700 11 555;

ДЗИ - разполага с клонова мрежа в цялата страна, което позволява подаване на документи и административно обслужване в непосредствена близост.

На разположение на застрахованите лица е и ИНТЕРНЕТ МОДУЛ за проверка на статуса на заявленията за изплащане на суми, който предоставя защитена информация за покритието договора за медицинска застрохавка и движението (статуса) на заявленията и размера на изплатените суми

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.