Контактен център

Застраховка на машини и съоръжения

Какво застраховаме?

Машини и съоръжения, за които има сключена застраховка „Индустриален пожар“ или „Пожар и други опасности“,

срещу следните рискове:

  • конструктивни грешки, грешки при монтажа, дефекти на материала;
  • недостиг на вода в парни котли, физическа експлозия в парни котли, разкъсване вследствие на центробежни сили, отказ на контролни и регулиращи уреди, пренагряване;
  • късо съединение, свръхнапрежение;
  • попадане в среда на агресивни газове и течности.

Срок на застраховката – обичайно за срок от една година.

Застрахователна сума – определя се въз основа на възстановителна/действителна стойност на машините и съоръженията.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

 

Как може да се застраховате?

Като попълните кратък въпросник и си изберете подходящо застрахователно покритие. Можете да сключите полица в офисите на ДЗИ или при нашите посредници.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.