Контактен център

Комбинирана програма „Живот и здраве”

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ ПРОДУКТ?

Продуктът е предназначен за малки и средни фирми с 10 или повече служители. Програмата представлява комбинация от основните покрития на два продукта – универсална застраховка „Живот” ДЗИ Спринт и комплексна медицинска застраховка ДЗИ Здраве. Програмата осигурява високо ниво на защита, като гарантира комплексна грижа за здравето на служителите и защита на стандарта за тях и техните семейства при неприятни събития.

КАК ДОПРИНАСЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС?

 • Осигурява мотивация за служителите Ви чрез предоставяне на допълнителни социални придобивки.
 • Гарантирате собствената си сигурност и спокойствие при евентуални претенции на служителите.
 • Възможност за използване на данъчни преференции;
 • Предоставя краткосрочна или дългосрочна спестовна схема за служителите, освободена от данъци;
 • Ефективно управление на корпоративния финансов ресурс.
 • Ползване на качествени здравни услуги, комбинирани с бързо възстановяване на направените разходи;

Ние даваме сигурност за Вашия екип...

В днешната динамична и непредвидима бизнес среда всеки опитен мениджър търси начин да запази най-важния актив за своя бизнес – служителите и целостта на екипа. Съвременния мениджър не може да си позволи да вдига заплатите на служителите си често, но това което може да направи е да предостави обогатен пакет от социални придобивки.

Ние от ДЗИ Ви сътрудничим активно в тази посока вече над 65 години. Оставяйки в наши ръце грижата за Вашите ценни служители, Вашият бизнес просперира, подкрепен от засилената им мотивация и отдаденост в преследването на общите Ви цели.

Спестовно и рисково застраховане

За да задържите най-ценните кадри във Вашата фирма като дългогодишни партньори, заложете на „ДЗИ Спринт“– продукт който се предлага със и без спестовен елемент, който позволява изграждане на атрактивна схема за стимулиране на Вашите ключови служители, включваща застрахователно покритие и допълнително възнаграждение, освободено от ДОД.

По този начин Вие гарантирате за Вашия бизнес:

 • лоялност от страна на Вашия квалифициран и мотивиран персонал;
 • данъчни преференции;
 • краткосрочна или дългосрочна спестовна схема за служителите, освободена от данъци;
 • ефективно управление на корпоративния финансов ресурс.

„ДЗИ Спринт” е подходящ продукт и за подсигуряване и планиране на Вашето бъдеще и това на Вашето семейство. Не оставяйте нищо на случайността!

Комплексни Медицински Застраховки

Комплексната Медицинска Застраховка ДЗИ „Здраве”   финансово обезпечава    ползваните от Вас, Вашето семейство или служители здравни услуги и консумативи в лечебни заведения на територията на България. Здравноосигурителната дейност се допълва от активна грижа и съдействие на осигурените лица при получаване на медицинска помощ и защита на техните интереси.


ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ ПРОДУКТ?

Продуктът е предназначен за малки и средни фирми с 10 или повече служители. Програмата представлява комбинация от основните покрития на два продукта – универсална застраховка „Живот” ДЗИ Спринт и комплексна медицинска застраховка ДЗИ Здраве. Програмата осигурява високо ниво на защита, като гарантира комплексна грижа за здравето на служителите и защита на стандарта за тях и техните семейства при неприятни събития.

КАК ДОПРИНАСЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС?

 • Осигурява мотивация за служителите Ви чрез предоставяне на допълнителни социални придобивки.
 • Гарантирате собствената си сигурност и спокойствие при евентуални претенции на служителите.
 • Възможност за използване на данъчни преференции;
 • Предоставя краткосрочна или дългосрочна спестовна схема за служителите, освободена от данъци;
 • Ефективно управление на корпоративния финансов ресурс.
 • Ползване на качествени здравни услуги, комбинирани с бързо възстановяване на направените разходи;

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ ПРОДУКТ?

Продуктът е предназначен за малки и средни фирми с 10 или повече служители. Програмата представлява комбинация от основните покрития на два продукта – универсална застраховка „Живот” ДЗИ Спринт и комплексна медицинска застраховка ДЗИ Здраве. Програмата осигурява високо ниво на защита, като гарантира комплексна грижа за здравето на служителите и защита на стандарта за тях и техните семейства при неприятни събития.

КАК ДОПРИНАСЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС?

 • Осигурява мотивация за служителите Ви чрез предоставяне на допълнителни социални придобивки.
 • Гарантирате собствената си сигурност и спокойствие при евентуални претенции на служителите.
 • Възможност за използване на данъчни преференции;
 • Предоставя краткосрочна или дългосрочна спестовна схема за служителите, освободена от данъци;
 • Ефективно управление на корпоративния финансов ресурс.
 • Ползване на качествени здравни услуги, комбинирани с бързо възстановяване на направените разходи;

Ние даваме сигурност за Вашия екип...

В днешната динамична и непредвидима бизнес среда всеки опитен мениджър търси начин да запази най-важния актив за своя бизнес – служителите и целостта на екипа. Съвременния мениджър не може да си позволи да вдига заплатите на служителите си често, но това което може да направи е да предостави обогатен пакет от социални придобивки.

Ние от ДЗИ Ви сътрудничим активно в тази посока вече над 65 години. Оставяйки в наши ръце грижата за Вашите ценни служители, Вашият бизнес просперира, подкрепен от засилената им мотивация и отдаденост в преследването на общите Ви цели.

Спестовно и рисково застраховане

За да задържите най-ценните кадри във Вашата фирма като дългогодишни партньори, заложете на „ДЗИ Спринт“– продукт който се предлага със и без спестовен елемент, който позволява изграждане на атрактивна схема за стимулиране на Вашите ключови служители, включваща застрахователно покритие и допълнително възнаграждение, освободено от ДОД.

По този начин Вие гарантирате за Вашия бизнес:

 • лоялност от страна на Вашия квалифициран и мотивиран персонал;
 • данъчни преференции;
 • краткосрочна или дългосрочна спестовна схема за служителите, освободена от данъци;
 • ефективно управление на корпоративния финансов ресурс.

„ДЗИ Спринт” е подходящ продукт и за подсигуряване и планиране на Вашето бъдеще и това на Вашето семейство. Не оставяйте нищо на случайността!

Комплексни Медицински Застраховки

Комплексната Медицинска Застраховка ДЗИ „Здраве”   финансово обезпечава    ползваните от Вас, Вашето семейство или служители здравни услуги и консумативи в лечебни заведения на територията на България. Здравноосигурителната дейност се допълва от активна грижа и съдействие на осигурените лица при получаване на медицинска помощ и защита на техните интереси.


Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.