Контактен център

Е-плащане

Онлайн плащане

Плащане чрез E-pay

ePay.bg е система за електронни разплащания на стоки и услуги с банкови карти през интернет. Най-често използваните услуги, предлагани от ePay.bg, са плащане на битови сметки, като има опции за извършване и на друг вид парични преводи. 

Системата позволява използването на дебитни карти Maestro и Visa Electron, както и на кредитни карти Visa и MasterCard. 

Предимството за Вас е бързото, удобно и сигурно електронно разплащане на вноските Ви по застраховки. 

За да се извърши плащане на застрахователни вноски през ePay.bg, е необходимо да имате лична регистрация на страницата на ePay.bg в интернет – www.epay.bg , както и да регистрирате номера на полицата Ви от меню „Регистрация за плащане на периодични вноски“. Тези регистрации се извършват еднократно, като се следват подробните инструкции на страницата.  

Вие ще получавате редовно информация за всички дължими вноски по полицата Ви в личния си профил в ePay.bg, откъдето бързо и лесно може да извършите плащането. Системата позволява и получаване на напомнящи съобщения по имейл за чакащи задължения, за да не пропуснете покриването на падежирала вноска. 

Изключения – вноски по застраховки, които не може да се заплащат чрез еPay:

 • Първи вноски по новосключени полици
 • Вноски по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
 • Вноски по полици, издадени в чужда валута – щатски долар и евро за ДЗИ Общо застраховане и вноски в щатски долар за ДЗИ Животозастраховане
 • Вноски по рискови застраховки „Живот“
 • Суми в по-нисък размер от размера на дължимата вноска

https://www.epay.bg/

Плащане по банков път

Вие може да платите Вашата вноска по полица чрез банков превод чрез интернет банкирането на банката, на която сте клиент.

При попълване на платежното нареждане, моля, попълнете следните реквизити: 

IBAN  за разплащане:

Информация за конкретната банкова сметка можете да получите чрез запитване на e-mail: clients@dzi.bg или на телефон 0700 16 166.

Основание за плащане: 

Моля, в полето „Основание за плащане“ попълнете номера на Вашата полица.Плащане в брой

EasyPay

Най-често ползваната услуга, предлагана от Easy Pay, е „Плащане на битови сметки“. 

Вече можете да заплатите и вноската по Вашата полица към ДЗИ.

Предимствата за Вас като клиенти на ДЗИ са следните:

 • Заплащате поредните си вноски по застраховки заедно с битовите си сметки, което ви спестява време и усилия.
 • Избирате удобен за Вас офис на Easy Pay в цялата страна – около 2000 офиса.
 • Плащането на вноските по застраховки е без такси за клиентите на ДЗИ.
 • За плащане през Easy Pay не се изисква предварителна регистрация.
 • Няма ограничение за начина на плащане – в брой, с дебитна или с кредитна карта.
 • За да заплатите поредната си вноска по застраховка, Вие ще трябва да посочите единствено  номера на полицата си.
 • За Ваше улеснение системата Easy Pay позволява и безплатно регистриране на т.нар. Клиентска Easy Pay регистрация, при която данните Ви се запазват в системата и се акумулират автоматично при следващи плащания.

Пълен списък с всички офиси на Easy Pay можете да откриете на интернет адрес www.easypay.bg

Изключения – вноски по застраховки, които не може да се заплащат чрез Easy Pay:

 • Първи вноски по новосключени полици
 • Вноски по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
 • Вноски по полици, издадени в чужда валута – щатски долар и евро за ДЗИ Общо застраховане и вноски в щатски долар за ДЗИ Животозастраховане
 • Вноски по рискови застраховки „Живот“
 • Суми в по-нисък размер от размера на дължимата вноска

ОББ

Плащането на поредни вноски по застраховки към ДЗИ в офисите на ОББ е възможно във всеки офис на банката. За целта е необходимо да обявите пред служителя в ОББ, че желаете да извършите плащане по застрахователна полица към ДЗИ, използвайки услугата за събиране на премии „Quick Pay”, както и да посочите номера на полицата си. 

Изключения – вноски по застраховки, които не може да се заплащат чрез Quick Pay:

 • Първи вноски по новосключени полици
 • Вноски по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
 • Вноски по полици, издадени в чужда валута – щатски долар и евро за ДЗИ Общо застраховане и вноски в щатски долар за ДЗИ Животозастраховане
 • Вноски по рискови застраховки „Живот“
 • Суми в по-нисък размер от размера на дължимата вноска

https://www.ubb.bg/

Офисите на ДЗИ

Вие можете да заплатите Вашата вноска по полица във всеки офис на ДЗИ.
За да видите карта на офисите ни, моля, натиснете тук.

Чрез посредник

Вие можете да заплатите вашата вноска по полица на ДЗИ при посредниците на ДЗИ – застрахователни агенти или брокери. Необходимо е единствено да кажете номера на Вашата застрахователна полица.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново