Контактен център

ДЗИ Актив

КРАТКО ПРОДУКТОВО ОПИСАНИЕ

„ДЗИ Актив“ е Вашият начин за дългосрочно спестяване, докато сте защитени от непредвидени рискове и събития. Продуктът предоставя възможност за застрахователна защита, комбинирана с натрупване на средства.

 

КОЙ Е ЗАСТРАХОВАН?

„ДЗИ Актив“ е  предназначен за онези, които навреме осъзнават необходимостта от  гарантиране на спестяванията си, като в същото време са защитени от непредвидени неприятни събития.

  • Застраховат се здрави лица на възраст от 16 до 64 години.

 

КАКВИ ОПЦИИ ПРЕДЛАГА ДЗИ АКТИВ?

  • Валутата – застраховката се сключва в евро или лева.
  • Срок на застраховката – срокът може да бъде между 6 и 20 години.
  • Застрахователната премия e годишна с възможност за месечно, тримесечно и шестмесечно разсрочване или еднократно заплащане.
  • Допълнителни (избираеми) застрахователни покрития – Пакет „Злополука“, Пакет „Временна неработоспособност“ , Пакет „Медицинска помощ“ и Пакет „Особено тежки заболявания”.

 

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?

Застрахователната премия зависи от:

  • срока на застрахователната полица;
  • възрастта на застрахованото лице;
  • размера на избраната застрахователна сума;
  • избраната периодичност на заплащане на премията.

 

КАК МОГА ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКАТА?

 

„ДЗИ Актив“ се сключва с попълване на:

  • Предложение за сключване на застраховка „Живот“ и Лична декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане.

При сключване на застраховката може да бъдат изискани и други документи в зависимост от Вашето здравословно състояние и размера на избраната от Вас застрахователна сума.

 

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.