Контактен център

Гражданска отговорност

За кого е предназначена?

Обект на застраховане е гражданската отговорност, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

 

Какво застраховаме?

Застрахова се отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица до следните лимити на отговорност:

  • за неимуществени вреди – до 2 000 000 лв. при едно пострадало лице и до 10 000 000 лв. при две и повече пострадали лица;
  • за имуществени вреди – до 2 000 000 лв. за всяко събитие.

Срещу допълнително платена премия може да разчитате на пътна помощ в случай на пътно-транспортно произшествие в рамките на 25 км.

 

Колко ще Ви струва?

Премията може да бъде платена еднократно, както и разсрочено на две или четири вноски. Можете да се свържете с нас, за да изчислим премия, съгласно вашите нужди.

 

Как може да се застраховате?

Полицата може да се сключи в офисите на ДЗИ или с посредници на компанията в цялата страна.

За сключването на полица е необходимо да представите:

  • документи за собственост на автомобила;
  • документ за самоличност.
Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.