Контактен център

Каско

Един автомобил е сериозна инвестиция. Ако вашето желание е да имате добра защита за автомобила си, изберете нашата застраховка „Каско“.

 

За кого е предназначена?

Застраховат се леки, лекотоварни и товарни автомобили, мотопеди и мотоциклети, влекачи, автобуси, ремаркета и полуремаркета, тролейбуси, селскостопански, строителни, вътрешнозаводски, колесни и верижни машини.

 

Какво застраховаме?

Ние осигуряваме покритие за събития, групирани в различни клаузи, които могат да доведат до частична или пълна загуба на Вашия автомобил, като:

 • Природни бедствия
 • Събития вследствие на авария на съоръжения извън МПС – водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и др., – както и от експлозия на такива съоръжения
 • Пожар и/или експлозия вследствие на техническа неизправност
 • Пътно-транспортни произшествия
 • Случайно падане на летателни апарати или други тела върху МП
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Умишлен палеж или взривяване на МПС
 • Кражба и грабеж на цяло МПС
 • Кражба чрез взлом на застраховано трайно монтирано аудиооборудване
   
 • Автоасистанс за чужбина – осигурява спокойствие при пътуване в чужбина (на територията на държавите членки на ЕС и държавите членки на Международно споразумение „Зелена карта“), включващо специализирана техническа, транспортна и правна помощ
 • Пътна помощ за територията на Р.България за леки и товарни автомобил до 3,5 т общо тегло
   
 • Териториално действие
  Република България, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и държавите членки на Многостранното споразумение „Зелена карта“. Рисковете „Кражба на цяло МПС“, „Грабеж на цяло МПС“, „Пожар и/или експлозия вследствие на техническа неизправност“ и „Умишлен палеж или взривяване на МПС“, когато събитието е настъпило на териториите на страните Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Албания, Босна и Херцеговина, Република Косово и на територията на държавите членки на Многостранното споразумение „Зелена карта“, които са извън Европа с изключение на Република Турция.

При сключване на застрахователен договор имате възможност да избирате как да бъдат отстранени щетите по Вашия автомобил в случай на събитие. Вариантите са в зависимост от възрастта на МПС и избраната специална договореност:

 • „Официален сервиз“
  Покриват се разходи за ремонт на автомобила в сервиз на официален представител за Р. България или съгласно представени оригинални фактури. Предлага се за всички видове МПС на възраст до 4 години и при минимален размер на премията и при допълнително завишение на премията за леки и товарни автомобили с общо тегло до 3,5 тона на възраст над 4 до 8 години, при минимален размер на застрахователната сума.
 • „Доверен сервиз“
  Покриват се разходи за ремонт в доверен сервиз на ДЗИ или съгласно представени оригинални фактури. Може да се договори за всички видове МПС без ограничение на възрастта и при минимален размер на премията, съгласно действащата тарифа на застрахователя.
 • „Експертна оценка“
  Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя на база експертна оценка на Застрахователя.
 • „Ремонт в чужбина“
  Предоставя възможност за ремонт на частични щети по застрахованото МПС, извършен на територията на държавата, в която е възникнало събитието. Предлага се при допълнителна премия за автомобили на възраст до 8 години.

 

Колко ще Ви струва?

Премията може да бъде платена еднократно, както и разсрочено на две, три или четири вноски. Можете да се свържете с нас, за да изчислим премия, съгласно вашите нужди.

 

Как може да се застраховате?

 • При сключване на застраховката автомобилът се представя за оглед от представител на ДЗИ с цел установяване на техническото му състояние, идентифициране и евентуално наличие на повреди и липси.
 • За сключването на полица е необходимо да представите следните документи:
 • документи за собственост на автомобила;
 • личен документ на собственика;
 • предложение за сключване на застраховката.
Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.