Контактен център

ЕвроБъдеще

Основната информация за този продукт е представена в ОИД (Основен информационен документ) на продукта, наличен по-долу на тази страница

 

Новата инвестиционно-застрахователна програма „ЕвроБъдеще“ стартира от 02.04.2018г.

 • ЕвроБъдеще е застраховка в евро с периодични премии и право на допълнителна инвестиционна премия.
 • Програмата предлага възможност за инвестиция  в един или повече от фондовете, като дава уникална възможност за реализиране на много по-висока доходност благодарение на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management, като по този начин предоставя възможност за диверсификация на инвестиционния портфейл на нашите клиенти.;
 • ЕвроБъдеще продължава традицията на “ДЗИ Животозастраховане” за предлагане на модерни решения на клиентите.

I. ЕвроБъдеще е застраховка „Живот“, свързана с белгийския инвестиционен фонд SIVEK Global.  Балансираният фонд съчетава елементи на акции, облигации и инструменти на паричния пазар в един портфейл, който се управлява активно от фонд мениджър на база на експертна оценка и непрекъснат мониторинг на световните капиталови пазари и икономически и геополитически събития. Фондът предлага атрактивна доходност на база на високото си историческо представяне,  бил е стрес-тестван на всички фази на пазарния цикъл и винаги постига дългосрочните цели на инвеститорите си.

II. ЕвроБъдеще предлага комплексни и гъвкави застрахователни покрития.

Задължителното основно покритие включва изплащане на Застрахователна сума в случай на Смърт или Трайна неработоспособност (ТЕЛК) над 75 %.

Като избираеми към продукта се предлагат следните Допълнителни пакети:

 • Пакет „Злополука“
 • Пакет „Временна неработоспособност“
 • Пакет „Медицински  разходи“
 • Пакет „Особено тежки заболявания“

III. Основните предимства на продукта са:

 • Възможност  за дългосрочно спестяване, чрез добро управление на риска
 • Гъвкава застрахователна защита
 • Възможност за по-висока доходност

IV. Допълнителни възможности за клиента:

 • Eднократен бонус, за лоялни клиенти, който е за сметка на Застрахователя
 • „Премийна ваканция“, в случай на необходимост. При активиране на тази опция, клиентът ще има възможност да не плаща своите периодични премии за период, до 6 месеца, веднъж по време на срока на полицата. Правим уточнението , че опцията „Премийна ваканция“ не е приложима за  годишни премии.

Движение на цените на дяловете по фондовете

Вижте Цена на Дял от фонд SIVEK Global Low, SIVEK Global Medium или SIVEK Global High ТУК

 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново