Контактен център
03/04/2017
Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Изкупуване на автомобили от щети“ - удължен срок!!!

Дата: 03.04.2017г.

Категория: Търг

Възложител: ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД

Ref. N: 0005_0317_DZI

Цел: Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Изкупуване на автомобили от щети“. - удължен срок!!!

При проявен интерес можете да изпращате оферти (попълвайки Приложение 1) за закупуване на избрания автомобил, в затворен плик според указанията в приложеното задание.

Заданието по търга можете да изтеглите от тук.

Списък на автомобилите (Опис, ценово предложение - Приложение №1) можете да изтеглите от тук.

Приложение №2 можете да изтеглите от тук.

Снимки на автомобилите можете да изтеглите от тук.

Краен срок за подаване на офертите е 02.05.2017 г.

За извършване на оглед на автомобил, можете да се свържете с :

гр.София тел. 02/ 902 7257 или 02 / 902 7260 (между 9:00 – 17:00 часа)

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново