Контактен център
14/09/2016
Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Изкупуване на автомобили от щети“.

Дата: 14.09.2016г.

Категория: Търг

Възложител: ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД

Ref. N: 0036_0916_DZI

Цел: Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Изкупуване на автомобили от щети“.
 

При проявен интерес можете да изпращате оферти (попълвайки Приложение 1) за закупуване на избрания автомобил, в затворен плик според указанията в приложеното задание.

Заданието по търга можете да изтеглите от тук.

Списък на автомобилите (Опис, ценово предложение - Приложение №1) можете да изтеглите от тук.

Приложение №2 можете да изтеглите от тук.

Снимки на автомобилите можете да изтеглите от тук.

Краен срок за подаване на офертите е 30.09.2016 г.

 

За извършване на оглед на автомобил, можете да се свържете с :

За гр. Варна тел. 02/ 9027633 или 02 / 902 7625

За гр. София тел. 02/ 902 7257 или 02 / 902 7260

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново