Контактен център
31/03/2016
Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на работни столове“

Дата: 31.03.2016г.

Категория: Търг

Възложител: „СИБАНК“ ЕАД, „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД и „ДЗИ - Животозастраховане” ЕАД.

Ref. N: CIB_16/017

Цел: Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Избор на  изпълнител  за доставка на работни столове“.
Период за подаване на заявка за участие в предстоящата тръжна процедура: 31.03.2016г. до 14.04.2016г.

Моля, да се запознаете с кодекс на поведение за доставчиците на KBC и да го изпратите подписан от упълномощено лице, заедно с попълненият въпросник.

При заявен интерес от Ваша страна, моля да изпратите заявка/попълнен въпросник за предварителна селекция в предстоящата тръжна процедура, най-късно до 14.04.2016г., на следните електронни адреси: procurement@cibank.bg; procurement@dzi.bg;

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново