Контактен център
17/06/2015
Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Избор на изпълнител за активна, нетна, електрическа енергия в точка на присъединяване и координатор на балансираща група“

 Дата: 17.06.2015г. 

• Категория: Търг

• Възложител: „СИБАНК“ ЕАД, „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД и „ДЗИ - Животозастраховане” ЕАД. 

• Ref. N: CIB_DZI_15/016 

• Цел: Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Избор на  изпълнител  за активна, нетна, електрическа енергия в точка на присъединяване и координатор на балансираща група“.Период за подаване на заявка за участие в предстоящата тръжна процедура:17.06.2015г. до 29.06.2015г.Моля, да се запознаете с кодекс на поведение за доставчиците на KBC  и да го изпратите подписан от упълномощено лице, заедно с попълнения въпросник. При заявен интерес от Ваша страна, моля да изпратите заявка/попълнен въпросник за предварителна селекция в предстоящата тръжна процедура, най-късно до 29.06.2015г., на следните електронни адреси: procurement@cibank.bg; procurement@dzi.bg;

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново