Контактен център
15/05/2017
Обявяване на резултатите от проведената тръжна процедура с предмет: „Изкупуване на автомобили от щети“.

Дата: 15.05.2017г.

Категория: Търг

Възложител: ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД

Ref. N: 05_0317_DZI

Цел: Обявяване на резултатите от проведената тръжна процедура с предмет: „Изкупуване на автомобили от щети“.

Бихме искали да ви уведомим за получените най-добри ценови предложения за всеки от автомобилите.

Марка МПС

Модел

Година на производство

Минимална цена в лева с ДДС

Предложена най-добра цена в лева с ДДС

1

MERCEDES

BENZ

2006

7 000.00 лв.

7 700.00 лв.

2

BMW

3ER

2006

3 700.00 лв.

4 556.01 лв.

3

HONDA

CRV

2007

7 000.00 лв.

8 500.00 лв.

Служител от ДЗИ ще се свърже със съответния участник предложил посочената цена за финализиране на сделката.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново