Контактен център

ЕвроБъдеще

Основната информация за този продукт е представена в ОИД (Основен информационен документ) на продукта, наличен по-долу на тази страница

 • Е застраховка „Живот“,свързана с Инвестиционен фонд с периодични вноски, според финансовите ти възможности;
 • Е програма съобразена с твоите цели;
 • Дава възможност за частично използване на натрупаните средства;
 • Позволява да внасяш допълнителни средства, които да увеличат натупаната от теб сума;
 • Предлага застрахователна защита, осигуряваща допълнителна финансова помощ при непредвидени събития.

Какво означава Инвестиционно-застрахователна програма за спестяване?

 • Програмата е оптимално решение, осигуряващо средства за образование, пенсия или лично спестяване;
 • Ти определяш колко искаш да внасяш и какъв да бъде размерът на вноската;
 • Програмата насърчава дисциплина на заделяне на средства чрез внасяне по малко и редовно;
 • Имаш сигурност при най- тежките ситуации в живота;

Къде инвестираш парите си?

ЕвроБъдеще предоставя възможност за инвестиция във фондове от „семейството“ на SIVEK, едни oт най-успешно и стабилно представящите се фондове на KBC. Те ти дават възможност да разпределиш средствата си според очакваната от теб възвръщаемост.

Допълнителни възможности:

 • Eднократен бонус за лоялни клиенти, активен след 5-тата година, който е за сметка на Застрахователя
 • „Премийна ваканция“, в случай на необходимост можеш да активираш тази опция след втората година. При активирането й ще имаш възможност да не заплащаш своите периодични премии за период до 6 месеца, еднократно за срока на полицата.

Движение на цените на дяловете по фондовете

Вижте Цена на Дял от фонд SIVEK Global Low, SIVEK Global Medium или SIVEK Global High ТУК

 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново